Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre!

Valgkomiteen bestående av: Siri Sandbakken, August Hansen og Thomas Birkeland, har enstemmig innstilt på følgende fylkesstyre:

Leder: Brynjar Andersen Saus, Tromsø, f.1996 (gjenvalg)

Politisk nestleder: Maren Irene Gåre Bakkevoll, Balsfjord, f.1997 (gjenvalg, ny i AU)

Organisatorisk nestleder: Malin Bredahl Woll, Salangen, f. 1996 (gjenvalg)

1. Styremedlem: Kristian Fagerli, Tromsø, f.1999 (ny)

2. Styremedlem: Aleksandra Seljeseth, Tromsø, f.2000 (gjenvalg, ny som styremedlem)

3. Styremedlem: Atle Lien, Lavangen, f.1997 (ny)

4. Styremedlem: Demitu Mohammed, Harstad, f.2001 (ny)

1. Vara: Karoline Olsen Stensland, Tromsø, f.1995 (gjenvalg)

2. Vara: Brage Bårdsen, Tromsø, f.1998 (ny)

3. Vara: Louise Gustafsson, Harstad, f. 1998 (ny)

4. Vara: Rikke Amalie Maren Sætran, Tromsø, f. 1999 (ny)

Resten av vervene de skal innstille på vil bli lagt frem så snart den er klar. Det vil bli redegjort nærmere for innstillingen og valgkomiteens prosess på årsmøtet.

Bli medlem i AUF