Valgkomiteens innstilling

AUF i OpplandValgkomitén i AUF i Oppland har i dag kommet med sin innstilling til nytt fylkesstyre for 2016. 
Komitén har bestått av følgende personer: Endre Fagervold (leder), Ingrid Marie Vaag Endrerud og Petter Pettersen. 

Valgkomiténs innstillingen til fylkesstyret er slik: 

Fylkesstyre:

Leder:                                             Jan Halvor Vaag Endrerud            Gjøvik

Politisk nestleder:                           Tor Magnus Lund                          Lillehammer

Organisatorisk nestleder:            Ingrid Elise Klosbøle                   Valdres

Skole- og arbeidsleder:               Astrid Tønnsessen Flåtåmo           Midtdalen

Miljøleder:                                      Gloria Vitaly                                    Midtdalen

Internasjonal leder:                      Ingrid Tønseth Myhr                    Toten

Likestilling- og inkluderingsleder: John Martin Lindseth                    Hadeland

Styremedlem:                                Ingrid Rukan                                   Gjøvik

Styremedlem:                                Odin Aasen Bakken                        Lillehammer

Varamedlem:                                 Martin Været                                   Midtdalen

Varamedlem:                               Hanne Mortensen Rustad            Hadeland

 

Valget av nytt fylkesstyre skjer på årsmøtet til AUF i Oppland, 7. februar.

 

AUF i Oppland verv 2015

Her kan dere se valgkomiténs fulle innstilling. 

Bli medlem i AUF