Organisasjonsrådgiver

Ledig stilling som rådgiver med ansvar for oppfølging av fylkessekretærene og organisasjon.

Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) er Norges største partipolitiske ungdomsorganisasjon med over 13 000 medlemmer. Vi har ansatte fylkessekretærer i alle landets fylker og politiske rådgivere ved vårt hovedkontor som ligger på Youngstorget i Oslo.

Søknadsfrist 29. Juni.


AUF har ledig en fast 100% stilling som organisasjonsrådgiver ved AUFs sentrale kontor.

Rådgiveren vil ha ansvar for den daglige kontakten med AUFs fylkessekretærer. Stillingen innebærer blant annet å være deres kontaktperson på kontoret, følge opp frister og annet som skal sendes inn, stimulere til økt aktivitet i fylkene samt arrangere tre til fire årlige konferanser med fylkessekretærene. Ytterligere organisatoriske oppgaver som ansvar for arrangementer som sommerleir/landsstyremøter eller lignende og driftsoppgaver ved det sentrale kontoret vil bli tillagt stillingen. Det er også politiske oppgaver av ulik art tilknyttet stillingen. Det er ønskelig at det oppgis i søknaden hvilke organisatoriske oppgaver du kan tenke deg i tillegg til politiske områder man har stor interesse for.

Vi søker etter en medarbeider som har god ordenssans, har godt humør og som har evne til å arbeide selvstendig. Å kunne jobbe med flere oppgaver parallelt er en forutsetning. Det vil bli lagt vekt på politisk kunnskap og erfaring fra organisasjonsarbeid. Det er viktig med god kjennskap til AUF.

Vi tilbyr:
– En spennende og utfordrende jobb i et ungt miljø
– Fleksibel arbeidstid
– Lønn etter avtale

Eventuelle spørsmål om stillingene kan rettes til generalsekretær Renate Tårnes.

Søknad med CV, attester/referanser og vitnemål sendes elektronisk på e-post til renate@auf.no.

Søknadsfrist: 29. Juni.
Ønsket tiltredelse: etter avtale.

Bli medlem i AUF