Stille til valg

Årsmøtet nærmer seg med stormskritt og valgkomiteen begynner sitt arbeid allerede nå. Årsmøtet er AUF i Nordland sitt høyeste organ hvor vi vedtar politikk, men også velger hvem som skal inneha de forskjellige vervene, som leder, nestleder, fylkesstyremedlemmer, etc. i den neste perioden.

Valgkomitéen til AUF i Nordlands årsmøte har nå startet sitt arbeid. Den består av Ida Locket fra Sortland, Maria Hatten fra Vefsen og undertegnede Øystein Mathisen fra Bodø som er leder. Vi skal utarbeide forslag på sammensetning av:

• Fylkesstyre for AUF i Nordlands
• Kandidater til sentralstyret
• Representanter til landsmøte i AUF
• Representanter til Nordland Arbeiderpartis årsmøte
• Representanter til landsstyret i AUF
• Kontrollkomité
• Forslag til AUFere på stortingslista 2017-2021

Fylkesstyret består av:

• Leder
• 1. Nestleder
• 2. Nestleder
• 5 styremedlemmer
• 3 varamedlemmer (møter fast, men har ikke stemmerett)

Om du ønsker å stille til verv i AUF i Nordland det neste året, så ber vi deg om å sende en mail til:

mathisen_@hotmail.com

Marker mailen med «valgkomiteen» i emnefeltet, og skriv noen få linjer om hvem du er, hvilket lokallag du representerer og hvordan livssituasjonen din er. Typ: går du på skole, hvilken linje går du på, eller er du i full jobb / deltidsjobb. Skriv også om du har andre verv innenfor politikken, frivilligheten eller andre organisasjoner.

«Vi oppfordrer alle som kan tenke seg å stille at de sender oss en mail, slik at vi får de flinkeste folka til å representere oss det neste året. Sier Øystein Mathisen»

Om du har noen spørsmål kan du ta kontakt med den lokallagsleder eller Simon Johnsen som er fylkessekretær. Hans kontaktinformasjon er 97462615 – nordland@auf.no

Valgkomiteen setter 20. januar som svarfrist.

Mvh. Valgkomiteen v/ leder, Øystein Mathisen – 92064910 – mathisen_@hotmail.com

Bli medlem i AUF