Presse

Pressekontakt

Jan Halvor Endrerud

Pressekontakt og leders rådgiver er Jan Halvor Vaag Endrerud

Press secretary Jan Halvor Vaag Endrerud


99 28 69 55 (kontor)
478 41 640 (mobil)

Pressefoto

Alle foto av Kristoffer Klunk. Bildene kan brukes vederlagsfritt så lenge fotografen krediteres.

Bli medlem i AUF