Presse

Pressekontakt

Jan Halvor Endrerud

Pressekontakt og leders rådgiver er Jan Halvor Vaag Endrerud

Press secretary Jan Halvor Vaag Endrerud


478 41 640 (mobil)
992 86 955 (kontor)

Pressefoto

Alle foto av Kristoffer Klunk. Bildene kan brukes vederlagsfritt så lenge fotografen krediteres.

Bli medlem i AUF