Eirik Schrøder

Født
20. juli 1993
Hjemsted
Trondheim, Sør-Trøndelag
Medlem siden
2009

Leder for ressursgruppen likestilling og inkludering

Jeg meldte meg inn i AUF på grunn av urettferdighet, og fordi jeg jeg ville bidra til å gjøre en forskjell.

Det skal ikke ha noe å si hvem dine foreldre er, hvor du kommer fra eller hvilket kjønn du har. Alle skal ha rett til de samme mulighetene uansett hvem en er.

«For meg betyr likestilling og inkludering to ting: fellesskap og rettferdighet.»

En mer likestilt verden der flere kvinner jobber heltid, der vi har flere kvinnelige toppledere og der vi gir fedre mer tid sammen med sine barn.

Vi skal aldri akseptere rasisme, diskriminering av LHBT-personer, fremmedfrykt eller kjønnsdiskriminering. Slike holdninger må bekjempes med fakta og kunnskap. Vi skal stå opp mot krefter som vil splitte samfunnet og spre usannheter, enten det er i kommentarfeltene eller i politiske debatter.

Bli medlem i AUF