Ytringsfrihet

Retten til å ytre egen mening, ide og tanke er i mange land ingen selvfølge. Regimer som kontrollerer andres rett til egen mening ikke er demokratiske, og Norge må støtte menneskerettighetssentre og organisasjoner i land som jobber for ytringsfriheten.

Sensurlover som kun rammer opposisjon, og statlig nedleggelse eller statlig hindring av opprettelse av ulike mediebedrifter skal ikke aksepteres. AUF mener tilgangen til alternative informasjonskilder er essensielt for ett fritt samfunn, og mener det må reageres kraftigere mot stater som fengsler, torturerer, eller dreper mennesker som ytrer en mening via sosiale medier og andre kanaler.