Vannkraft

Norge produserer 99% av sin elektrisitet fra vannkraft. Norge har stor eksisterende magasinkapasitet som vil bli enda viktigere i takt med at Europa faser ut fossil energi, og legger om til fornybar energi. Mange velger å bygge små kraftverk i fosser og bekker. Småkraft kan i mange tilfeller føre til store naturinngrep. AUF mener derfor at vi i tilfeller hvor en utbygging fører til store inngrep, skal utbygging ikke finne sted. Dersom småkraft blir utbygd må det legges til rette for at kraften skal tilføres det eksisterende strømnettet.

 

AUF mener Norge må modernisere  og automatisere eksisterende vannkraftverk for å øke den totale virkningsgraden. Ved hjelp av små, enkle forbedringer kan turbiner, generatorer eller vannveier bli enda mer effektive. I allerede store magasiner må det vurderes å innføre reversible turbiner slik at periodevis overskuddskraft kan brukes til å pumpe opp mer vann til fremtidig bruk og omdanne kraftverkene til pumpekraftverk. Slik energieffektivisering vil skape økt kraftproduksjon i mange kraftverk og skape økt lønnsomhet på lang sikt.

 

Nye teknologier som saltvannsenergi, bølgeenergi og tidevannsenergi er noen

eksempler på andre måter man kan utnytte vann og hav på. AUF mener at prosjekter som satser på disse teknologiene må støttes. Gjennom aktiv støtte og eierskap fra staten kan de ulike teknologiene utvikle seg og tilslutt kunne konkurrere markedet på lik linje med annen vannkraft. dette er et mål for AUF som ønsker at Norge skal ha mange ulike fornybare kraftkilder å støtte seg på i fremtiden. AUF ønsker ikke inngrep i verneverdige områder.