Tvangsekteskap

Årlig blir mange ungdommer giftet bort mot sin vilje. Tvangsekteskap skal ikke tolereres, og arbeidet mot dette må intensiveres. Det kan skje gjennom økte tilskudd til organisasjoner som jobber med temaet, et større offentlig ansvar for å bekjempe tvangsekteskap, og økte ressurser til barnevern, ungdomspsykiatrien og krisesentrene. Skolen er en viktig arena for holdningsskapende arbeid mot tvangsekteskap, og kunnskapsnivået må økes både blant lærere, elever og foreldre. AUF er skeptisk til å bruke utlendingsloven som virkemiddel for å forhindre tvangsekteskap.

AUF vil:

  • At det gjøres et utstrakt holdningsarbeid mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, og at denne formen for overgrep på tas på alvor.