Tannhelse

Tennene er en del av kroppen, og tannhelsebehandlinger burde sidestilles med andre behandlinger i helsevesenet.  AUF mener det er helt nødvendig å gjøre tannhelse til en del av folketrygden, frikortordningen og det ordinære helsesystemet. Før dette gjøres må egenandelene kraftig ned. Noen grupper som unge, eldre og mennesker med lave inntekter bør prioriteres i dette arbeidet, men AUFs klare målsetning er lavere egenandeler for alle. Tannhelsekontroller burde være gratis for alle, da dette er forbyggende arbeid som er med på å hindre større behandlinger senere.

 

AUF vil:

  • Gjøre tannhelse til en del av folketrygden og en del av det ordinære helsevesenet
  • Sette et maksgrense for egenandel på 2.500 kroner årlig, inntil det er blitt en del av folketrygden
  • Ha gratis tannhelsekontroller