Solenergi

Selv om Norge ikke er kjent som et solfylt land, er det likevel mulig å utnytte solenergien som treffer landområdene våre. Det finnes to måter å utnytte strålingen fra sola på – solfangere og solceller. Solfangere utnytter varmen fra sola til å varme opp vann i spesiallagede paneler. Solceller derimot omdanner strålingen direkte om til elektrisk energi. I Norge ligger forholdene svært godt til rette for økt bruk av solceller. Solceller fungerer aller best i kaldt og tørt klima, da de ikke overopphetes. Norge er derfor et godt sted å satse på solceller. Man trenger ikke dekke et stort landareal i Norge med solceller før man vil man utnytte energi tilsvarende vår totale produksjon av olje og gass.

Til tross for potensiale, er kostnadene knyttet til å bygge solcelleanlegg fortsatt høy. Markedet er umodent og det finnes få leverandører. I tillegg er strømprisene lave, slik at man ikke er avhengig å bygge ut solcelleanlegg for å forsyne landet med elektrisk energi. I Tyskland har de klart å gjøre solceller både billige og tilgjengelige. Dette har de klart ved at staten har gitt støtte til både produksjon og installasjon. AUF mener at man bør ha som mål å gjøre det samme i Norge, og mener man bør starte med å gi 40 % investeringsstøtte gjennom Enova.