Skolehelsetjenesten

Undersøkelser viser at flere og flere unge sliter med psykiske lidelser. For AUF er det viktig med et lavterskeltilbud som fanger opp unge så fort de begynner å slite, og som får dem videre i systemet når det trengs mer hjelp.

 

AUF vil:

  • Opprette en nasjonal e-helsesøstertjeneste med lokale tilpasninger
  • Innføre en nasjonal norm med minst en ansatt i skolehelsetjenesten i 100% stillinger på alle skoler med tilstedeværelse fem i dager i uka, i tråd med helsedirektoratets anbefalinger.
  • Bruke kvotering for å få flere menn til å utdanne seg til skolehelsetjenesten
  • At skolehelsetjenesten skal kunne henvise til psykolog
  • Øremerke statlige midler til skolehelsetjenesten

 

For mer informasjon, se uttalelser vedtatt på AUFLM16.