Samepolitikk

Den samiske kulturen er en forlikelse av det norske samfunnet, og AUF anerkjenner at det trengs en aktiv politikk for å holde liv i den samiske kulturen og det samiske språket.

AUF vil:

  • At alle skal ha tilgang til samiskundervisning og samisk undervisningsmateriale i ungdomsskolen og vgs., uansett hvor man bor i landet.
  • At samisk språkundervisning på ungdomsskolen og videregående deles inn i samisk 1, 2 og 3 slik som fremmedspråk
  • At samisklærere får ta del i utforming av individuelle læringsplaner for elever med forskjellige utgangspunkter
  • Sikre at samisk historie og kultur får en plass i grunnskoleundervisningen i alle skoleløp
  • At flere samer oppfordres gjennom kampanjer og økt fokus til å registrere seg i Sametingets valgmanntall og benytte stemmeretten
  • At Sametingets mening skal veie tungt i politiske beslutninger hvor samisk kulturarv er truet.
  • Opprette en stønadsordning for samisk skjønnlitteratur, og opprette et fond for å sponse oversetting av populær litteratur til samisk.

 

Vedtatt på AUFs landsmøte 2016. Vil du lese mer, se AUFs uttalelser fra landsmøtet 2016.