Rovdyr

I Norge har vi 4 store rovdyr; jerv, bjørn, ulv og gaupe. Alle dyrene har vernet status og står på rødlista. AUF mener rovdyr hører naturlig hjemme i den norske faunaen, og vil ta vare på vern av norske rovdyr. AUF vil øke dagens bestandsmål for rovdyr, for å ta vårt internasjonale ansvar for det biologiske mangfoldet og for å sikre mer bærekraftige bestander. AUF er i mot lokal forvaltning i rovdyrsaker.

 

Ulv er i dag det rovdyret som skaper mest konflikt i Norge. Å dempe konfliktnivået mellom rovdyr og husdyr må være et overordnet mål. AUF mener at offentlig støtte og forsikringsordninger må styrkes og vris for å fungere bedre som insentiv til å minimere tap av husdyr til rovdyr.

 

Dagens forsikringsordning sikrer bøndene kompensasjon ved tap av husdyr, og det er derfor viktig at vi opprettholder den som den er i dag

 

I dag eksisterer det såkalte ulvesoner, og innenfor disse kan ulven bevege seg fritt. Men siden ulven er et streifdyr må det bli flere ulvesoner, og eksisterende ulvesoner må utvides. AUF mener også at nødvergeretten må være en reel nødvergerett, og ikke brukes som et påskudd for å drepe ulv.

 

AUF vil:

  • Øke bestandsmålene for rovdyr.
  • Gå for nasjonal forvaltning av rovdyrpolitikken.
  • Utvide eksisterende og opprette nye ulvesoner