Privatskoler

AUF er motstander av privatisering av skolen. AUF mener det er kun skoler som er et godkjent pedagogisk alternativ til den offentlige skolen, som skal kunne få statsstøtte. Det er samtidig nødvendig å begrense oppstarten av slike skoler, AUF vil at kommuner og fylkeskommuner skal kunne ha vetorett mot oppstart av private skoler.

 

AUF vil hindre at flere skoler basert på livssyn og religion etableres, og vil derfor fjerne statsstøtten til disse skolene. Kontrollen med de religiøse skolene som eksisterer i dag må bli bedre, og alle skal forholde seg til nasjonalt gitte lærerplaner.

 

AUF vil:

  • Hindre at skoleeiere skal kunne ta utbytte, og ha en enda strengere kontroll med hvordan skoleeierne bruker datterselskaper for å omgå regelverket
  • Endre loven slik at det ikke kan gis statsstøtte til å starte opp religiøse og livssynsbaserte skoler
  • Kun gi skoler med et klart pedagogisk alternativ til den offentlige skolen statsstøtte, men begrense omfanget ved at det er avhengig av enighet med skoleeier i kommunen/fylkeskommunen
  • Hindre private skoler fra å ta utbytte