Palestina

I over 40 år har det palestinske folk vært under israelsk okkupasjon, daglig undertrykkelse, fordrivelse fra egne hjem og utsatt for gjentatte angrep. 20 år etter Osloavtalen har situasjonen for palestinerne forverret seg og de ulovlige bosettingene har blitt flere. Blokaden av Gaza, den folkerettsstridige muren gjennom Vestbredden og stadig utbygging av nye bosettinger på palestinsk land frarøver palestinerne friheten over egne liv, men fører også til en oppsplitting av Palestina som gjør etableringen av en selvstendig palestinsk stat stadig vanskeligere.

AUF tror dialog og forhandlinger mellom partene er nødvendig for å få en slutt på konflikten. Samtidig tror vi ikke forhandlinger vil føre fram uten at det samtidig legges internasjonalt press på Israel. Forhandlinger uten press har gitt og fortsetter å gi Israel muligheten til å hale ut tiden og fortsette utvidelsen av okkupasjonen på Vestbredden.

Okkupasjonen av Palestina forsterkes hver dag med israelske bosettinger. Det er opprettet mange industrisoner på okkupert land, hvor det produseres varer som selges over hele verden. Norske myndigheter må gå ut med en aktiv oppfordring om å ikke importere varer produsert i de okkuperte områdene. Norske selskap og forbrukere bør ikke bidra økonomisk til opprettholdelse av okkupasjonen. Gjennom å handle med selskaper som har produksjon på okkupert område, bidrar norske selskaper økonomisk til bosettingene. Dette bidrar til å opprettholde okkupasjonen, både gjennom å skape arbeidsplasser og økonomisk utvikling i bosettingene. Norske myndigheter må gå ut med en aktiv oppfordring mot næringsvirksomhet i de okkuperte områdene i Palestina.

AUF mener at Norge må anerkjenne Palestina. Maktbalansen mellom Palestina og Israel er i dag veldig ujevn, og gjennom å anerkjenne Palestina før en fremforhandlet løsning vil man kunne redusere det ujevne maktforholdet. En støtte fra det internasjonale samfunn gir både en tydelig støtte og oppmuntring til Palestina, samtidig som det gir et klart signal til Israel at forhandlingene må gjenopptas. Norge må anerkjenne Palestina som selvstendig stat for å støtte en fredelig løsning.