Oppdrettslaks

Oppdrettsnæringen er en av Norges viktigste eksportnæringer. AUF ønsker en videre satsning på oppdrettsnæringen, men mener at næringen selv må ta et større ansvar for de negative miljøkonsekvensene som driften gir. AUF mener at grensene for de negative påvirkningene fra oppdrettsnæringen må fastsettes fra laksebestandens tåleevne, samt den totale påvirkningen fra samtlige anlegg langs kysten. For at man skal kunne få en bærekraftig økning i antall anlegg, må det stilles strengere miljøkrav.

 

AUF vil:

  • at alle norske oppdrettsanlegg må gå over til lukket oppdrettsteknologi innen 2025
  • at det settes inn strakstiltak for å sikre Norges villaksbestand
  • at grensene for negativ miljøpåvirkning fra oppdrettsnæringa skal defineres ut fra villaksens tålegrense.
  • at det innføres krav om merking og sporingssystem av oppdrettsfisk.
  • at det bevilges midler til forskning på virkningene og effekten av bakteriemel i for
  • at grenseverdiene for miljøgifter i fisk ikke skal bestemmes uavhengig av hvilket produkt det er.
  • at myndighetene pålegger oppdretterne å rense fiskefôret uavhengig av grenseverdier grunnet at grenseverdiene for miljøgiftene stadig heves.
  • at det brukes mer leppefisk fremfor kjemiske midler i kampen mot lakselus.
  • Alle oppdrettere skal ta DNA-databaseordningen i bruk innen 2017.