Naturvern

Uerstattelig og verdifull natur forsvinner i et voldsomt tempo. Utryddelsen av planter og dyr er en trussel mot selve livsgrunnlaget vårt – naturen gir ren luft, rent vann, mat, mineraler, opplevelser og energi. I tillegg til verdien for menneskene, har også naturen en egenverdi, som vi er nødt til å ta vare på. AUF ønsker å gi naturen sterkt vern både nasjonalt og internasjonalt ved at områder vernes for inngrep, så også framtidige generasjoner vil kunne ta urørt natur i bruk.
Verdens apotek ligger i det biologiske mangfoldet. Derfor er vern av skog, både et godt klimatiltak, men det er også viktig og nødvendig i seg selv, for å finne framtidas medisiner.