Luftforurensning

Luftforurensning utgjør en alvorlig trussel. I Europa i dag dør det flere mennesker på grunn av dårlig luft enn det hvert år dør i trafikken. Også i Norge er det flere byer som har dårlig, tidvis ulovlig dårlig, luftkvalitet. Transport og industri er den viktigste årsaken til lokal luftforurensing. AUF mener norske storbyer må legge om hele transportpolitikken også av hensyn til den lokale lufta.

 

I mange av kystbyene er skipsaktivitet det en viktig årsak til dårlig luft. AUF vil pålegge norske havner å bygge landstrømanlegg, og gjøre det obligatorisk for skip å benytte seg av dette.