Luftfart

AUF mener at det er viktig å begrense dagens økende lufttrafikk. Derfor må mer effektive former for offentlig transport mellom de folkerike regionene innføres. Problemet med flytrafikken er at prisene er for lave sammenlignet med de reelle utslippene. AUF mener derfor at man bør sette opp prisene på flyreiser, og at det innføres miljøprogressiv avgift på flytrafikk, slik at man pålegger flyselskapene avgifter som står mer i samsvar med miljøbelastningen. AUF vil innføre en obligatorisk CO2-avgift for reiser på fly. Pengene bør utelukkende gå til finansiering av jernbaneutbygging. AUF mener at også en del av AVINORs overskudd skal gå til finansiering av kollektivtransport.

 

AUF vil at flyselskaper bør gå over til å bruke biodrivstoff. Som medeier i SAS skal staten jobbe for en fornyelse av flyflåten, slik at man får en mindre forurensende flåte. AUF ønsker ikke at det skal åpnes for nye kommersielle flyplasser i Norge. Staten, gjennom AVINOR, skal i fremtiden drive alle større kommersielle flyplasser.