Legningslikestilling

AUF mener at ingen skal diskrimineres på bakgrunn av deres seksuelle legning, all kjærlighet som er basert på likeverd og samtykke er like mye verdt. På tross av store holdningsendringer i befolkningen blir homofile, lesbiske og bifile daglig utsatt for diskriminering og trakassering. Likestillings- og inkluderingsombudet har et for snevert mandat i forhold til ovenfor nevnte utfordringer.

Skolen er en arena der holdninger blir dannet. AUF mener kunnskap om homofili skal integreres i læreplanene fra første klasse. Det er fremdeles for mye mobbing av homofile og lesbiske, og en holdningsendring er derfor helt nødvendig

Skolehelsetjenesten må også kunne trå støttende til for ungdommer som er usikre på sin egen legning. For AUF er det et krav til helsestasjonene at de er åpne og villige til å snakke ut med ungdom om egen legning.

AUF vil:

  • Ha en full gjennomgang av det norske lovverk for å sikre likestilling og hindre diskriminering og trakassering av homofile, lesbiske og bifile.
  • At homofile skal ha lov til å gi blod.
  • At helsepersonell innen utdanningsinstitusjoner skal gjennomgå obligatorisk kursing i LHBT-kompetanse, som for eksempel LLH-prosjektet Rosa hverdag.