Landbruk

Norge er et langstrakt land og landbruket spiller ei viktig rolle for arbeidsplasser og  bosetning i betydelige deler av landet. Omtrent 90.000 personer jobber med matproduksjon i Norge enten i landbruket eller i næringsmiddelindustrien. Hele matindustrien er avhengig av et sterkt og desentralisert landbruk i Norge. Ringvirkninger fra landbruket bidrar til verdiskaping gjennom produksjon av varer, tjenester og fellesgode. Norge treng også ei tilskotsordning som ikke favoriserer storbruka, men også de små- og mellomstore gardsbruka.

For AUF er det viktig at norsk landbrukspolitikk bidrar til en bærekraftig utvikling. Vi må føre en politikk som både sikrer at matproduksjonen blir så klima- og miljøvennlig som mulig, bidrar til at naturressursene både innenlands og utenlands blir forvalta på en fornuftig måte, samt bidrar til utvikling i utviklingslandene.

AUF vil:

  • Sikre et desentralisert landbruk.
  • At det arbeides for at flere unge og kvinner velger en utdanning innen landbruk og skognæringen.
  • Redusere inntektsgapet mellom landbruket og sammenlignbare grupper.
  • Sikre jordbruksoppgjørene med en klar miljø- og klimaprofil, og belønne klimavennlige driftsmetoder.
  • Sikre gårdsbruk uansett størrelse.
  • At det må settes av mer penger for modernisering av landbruket

 

Vedtatt på AUFs landsmøte 2016. Vil du lese mer, se AUFs uttalelser fra landsmøtet 2016 og klima- og miljøprogrammet fra 2014.