Kulturkort

AUF vil innføre et nasjonalt kulturkort for barn og unge under 20 år, som skal gjøre det billigere å gå på konserter, kino, teater og lignende.