Kontantstøtte

AUF vil avvikle kontantstøtten, og kanalisere frigjorte midler til å finansiere gratis kjernetid og lavere makspris.