Kjønnspoeng i høyere utdanning

Norge har et av Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarked. 70% av arbeidstakerne i offentlig sektor er kvinner, mens privat sektor består av 65% menn. Som et ledd i kampen for et likestilt arbeidsliv har flere universiteter og høyskoler innført kjønnspoeng på ulike linjer med svak kjønnsbalanse. Dette ble blant annet gjort på en rekke sivilingeniørlinjer på NTNU, med svært gode resultater. I forkant av studieåret 2016/2017 ble kjønnspoengene tatt vekk fra 6 av linjene, med den konsekvens at kvinneandelen ble redusert med 50%. Det er fåfengt å håpe på et større antall mannlige sykepleiere og kvinnelige ledere dersom man ikke utdanner flere. AUF mener derfor at kjønnspoeng er et viktig virkemiddel for et likestilt  arbeidsliv, og mener at bruken av kjønnspoeng bør trappes opp.

  • Innføre kjønnspoeng på alle studier som årlig over en periode på 5år har hatt 1232 under 40% representasjon av begge kjønn.
  • Avvikling av kjønnspoeng på et studie er ikke aktuelt før representasjonen i 1234 arbeidsmarkedet speiler representasjonen på studiet

 

Vedtatt på AUFs landsmøte 2016. Vil du lese mer, se AUFs uttalelser fra landsmøtet 2016.