Assistert befruktning

Over 40.000 strever med å få barn i Norge i dag, og i mange tilfeller setter økonomien en stopper for ønskebarnet. Prisen kan komme opp mot 19.500 for tre forsøk i det offentlige. Ingen annen helsetjeneste i Norge har så høy egenandel som assistert befruktning. En slik egenandel kan for mange være for høy til at de har råd til å gjennomføre denne behandlingen.

Statistikk viser at mange barnløse par lykkes på både 4. og 5. forsøket. Dette betyr at mange velger en privat løsning når de har brukt opp sine 3 offentlige forsøk. Men det er et valg bare noen får har, siden det koster opp til 40-50.000 kroner eller mer for et forsøk i det private. Det betyr at muligheten for å få sitt ønskebarn er størst for de som tjener mest.

AUF mener at det må gjøres noe med denne sosiale ulikheten og ønsker at flere ufrivillige barnløse skal få muligheten til å få sitt ønskebarn. Vi mener at staten må gi ufrivillig barnløse i Norge et likeverdig og likestilt behandlingstilbud gjennom å innføre gratis behandling med assistert befruktning, slik de har gjort i Danmark. Frem til en slik endring er mulig ønsker vi at antall offentlige forsøk som staten dekker økes fra tre til fem og at egenandelen fjernes.

AUF mener at man bør likestille kvinner og menns arveanlegg, eggdonasjon med sæddonasjon, og at dagens lovforbud oppheves.