Genmodifisering

Genmodifisert matproduksjon er en form for metode for å dyrke mer mat på mindre tid. I dag vet man for lite om bieffektene av denne produksjonsformen, men flere studier viser at det kan være skadelig på vårt arvemateriale og kan være kreftfremkallende. AUF mener derfor at vi skal være kritiske til genmodifisering av mat og produkter i matproduksjonen inntil vi har mer kunnskap om bieffektene.

 

AUF vil:

  • at det innføres en merkeordning der all GMO-mat merkes.
  • at det innføres restriksjoner på patenter på GMO-frø.