EU

AUF mener at de største utfordringene løses best gjennom samarbeid på tvers av landegrenser. Globale utfordringer som klimakrisa, økende migrasjon og globalisering vil øke behovet for samarbeid og felles løsninger på tvers av landegrenser. AUF mener det er viktig at Norge beholder sin posisjon som et lite land som kan være en brobygger internasjonalt og at vi har en selvstendig stemme i viktige utenrikspolitiske spørsmål. Norge deltar i dag i flere europeiske organisasjoner og avtaleverk, som EU og Europarådet. Schengen-avtalen og EØS-avtalen er viktige avtaler og helt sentrale for Norges forhold til Europa.

Det vil være viktig for Norge å opprettholde gode relasjoner med våre naboland i Europa, for å utvikle felleseuropeiske løsninger på de utfordringene vi som verdensdel står foran sammen. AUF mener at Norge allerede har en tett tilknytning til Europa og samarbeider med EU gjennom EØS og andre avtaleverk. AUF mener at visjonen om et solidarisk og samlet Europa ikke er realiteten ved dagens institusjoner og den europeiske union.

AUF vil:
• at Norge skal fortsette å stå utenfor den Europeiske Union


Vil du lese mer om AUFs politikk på EU, kan du finne dette på side 17 i AUFs Internasjonale Program, vedtatt på landsmøtet i 2016.