Eggdonasjon

AUF mener at man bør likestille kvinner og menns arveanlegg, eggdonasjon med sæddonasjon, og at dagens lovforbud oppheves.

 

Se mer under assistert befruktning.