Bistand

Bistand er et viktig middel for å skape en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser, forutsatt at bistandsprosjektene funderes på solidaritet og ikke veldedighet. Vi er kritiske til bistand som kun baserer seg på tjenesteyting og som ikke driver endringsarbeid. Det å drifte skoler og helsetjenester bør i all hovedsak være en offentlig oppgave. Dette dreier seg om at norske bistandsprosjekter ikke skal undergrave det politiske systemet og myndighetenes ansvar i mottakerlandene. Derfor skal hovedfokuset først og fremst være demokrati- og statsbygging.
AUF mener at:
  • Utvikling skal handle om å utjevne forskjeller, og dermed bekjempe fattigdom.
  • At norsk bistand skal være en feministisk bistand
  • Norske bistandsprosjekter skal være fundert på solidaritet – ikke veldedighet
  • Ha regelmessig dokumentasjon av oppnådde resultater for å sikre kunnskapsbasert bistand
  • Bistandsnivået skal utgjøre 3 % av BNI innen 2029
Vil du lese mer om AUFs politikk på bistand, kan du finne dette på side 4 i AUFs Internasjonale Program, vedtatt på landsmøtet i 2016.