Bil

 

Veitrafikken står for omlag 19% av norske klimagassutslipp. Vi ser dermed at veitrafikken er en betydelig bidragsyter til klimaendringene og bidrar til stor lokal luftforurensing mange steder, enkelte steder dødelig. AUF vil at det skal gjøres lettere å velge bort bilen som fremkomstmiddel der det er mulig, både gjennom en styrkning av kollektivtilbudet i hele landet og rundt de store byene og gjennom bruk av restriktive tiltak som for eksempel tids- og miljødifferensierte bomsatser, og si nei til veiutbygging rundt de store byene.

Elbil:

AUF mener at staten fortsatt skal ha et ansvar for å gjøre det attraktivt å bruke el-bil, og mener derfor at utbygging av flere hurtig-, og ladestasjoner er det viktigste virkemiddelet for å få flere til å bruke el-, biodrivstoff eller hydrogenbiler.

AUF mener at man bør oppfordre næringer som er avhengige av biler til å gradvis bytte disse ut med el-biler. For eksempel ved alle taxi-selskaper skal ha en andel el-taxier i sin bilpark. Posten er et eksempel på et selskap som har prioritert omlegging og har en stor mengde el-biler i drift over hele landet.

Hydrogen:

Hydrogenbiler er for alvor på vei inn på det kommersielle markedet. Hydrogendrivstoff vil kunne utkonkurrere både diesel og bensin, siden det fungerer like godt på store kjøretøy. I tillegg er hydrogen svært miljøvennlig og ”eksosen” er vann. AUF mener at staten har samme ansvar ovenfor hydrogenbiler som el-biler.

AUF vil:

  • At hos kommunale, fylkeskommunale og statlige bedrifter skal alle nykjøp av biler være el-biler
  • At alle nyinnkjøp av Taxi skal være miljøbiler
  • Legge til rette for fyllestasjoner av hydrogen over hele landet
  • Ha som prinsipp at el-biler skal beholde sin særposisjon i utforming av vei- og bilavgifter
  • Forbedre infrastrukturen av alternativt drivstoff med mål om at det skal finnes el-ladestasjon og mulighet for å fylle alternativt drivstoff på hver bensinstasjon i hele landet
  • Forby salg av  fossildrevne transportmidler innen 2025
  • Ha miljøvennlig arealplanlegging der man skal legge til rette for minst mulig privatbilisme

Vil du lese mer, se AUFs Arbeidslivsprogram 2016 s. 36, uttalelser vedtatt på AUFLM 2016, og Miljø- og Klimaprogrammet 2014