Barnetrygd

Barnetrygden er i dag en universell stønadsordning til alle barn under 18 år, med bosted i Norge. Summen som utbetales har stått stille siden 1996, og har dermed i praksis gått ned. AUF foreslår å doble barnetrygden, og sikre at den justeres jevnlig i takt med grunnbeløpet i folketrygden. AUF ønsker at barnetrygden fremdeles skal være universell, men for å få en bedre fordelingsmessig profil bør barnetrygden skattlegges på lik linje med vanlig inntekt.

AUF vil:

  • Doble barnetrygden og skattlegge den
  • At alle familier får velge hvilken av de foresatte som skal få utbetalt barnetrygden, og ikke at den automatisk går til mor som i dag
  • I tilfeller hvor barn har blitt bortført av familiemedlemmer skal utbetalingen av barnetrygden fryses og settes på sperret konto til barnet og kan fradømmes
  • At Svalbard- og Finnmarkstillegget gjeninnføres