Atomvåpen

Det finnes i dag rundt 16 000 atomvåpen fordelt på ni land. Atomvåpen utgjør en konstant trussel i verdensbildet, og har store humanitære og miljømessige konsekvenser hvis de blir tatt i bruk.
I dag eksisterer det ingen konvensjon som forbyr atomvåpen, selv om både FN og NATO har som uttalt mål om en atomvåpenfri verden. AUF mener at et internasjonalt forbud mot atomvåpen må på plass.

AUF vil:

  • At Norge skal aktivt jobbe for et internasjonalt forbud mot bruk og lagring av atomvåpen.
  • At inntil et slikt forbud er på plass må alle land ta sine atomvåpen ut av høy beredskap.
  • At Norge skal ta initiativ og arbeide for ny strategisk nedrusting mellom Russland og USA.

Vedtatt på AUFs landsmøte 2016.