Atomkraft

Flere europeiske land bygger ned sine atomkraftverk blant annet på grunn av alvorlige ulykker og med ønske om å kutte i sine klimagassutslipp. AUF støtter internasjonal utfasing av atomkraft, men  er opptatt av at denne kraften skal erstattes med kraft fra fornybare energikilder. Atomkraft er ikke en fornybar energikilde, selv om utslippene av klimagasser er beskjedne. Avfallet etter kraftproduksjon vil være radioaktivt i svært langt tid. Det har blitt  vist et økt interesse for bruk av thorium i atomkraft. AUF mener thorium representerer de samme utfordringene som tradisjonell atomkraftverk.
Flere europeiske land har de siste åra bygd ned atomkraftverkene sine på grunn av alvorlige ulykker, som for eksempel nedsmeltingen av Fukushima-kraftverket i Japan. AUF støtter internasjonal utfasing av atomkraft, og er opptatt av at dette skal erstattet med faktisk fornybar energi. Et annet hovedfokus må være forskning på sikkerhet og pålitelighet, for å hindre katastrofer ved kjernekraftverk. AUF ønsker derfor å fortsette forskningen på dette i Halden og Kjeller.