Neste generasjon må betale

– Regjeringen legger frem et fremtidsfiendtlig budsjett med rekordhøy bruk av oljepenger, økte klimagassutslipp og økte forskjeller, sier AUF-leder Mani Hussaini.

Mani Hussaini

I forslaget til statsbudsjett for 2015 foreslår regjeringen å kutte i både formue-, selskaps- og inntektsskatten med et titalls milliarder kroner.

– Vi vet hvem som i hovedsak tjener på dette, og det er ikke folk flest. Mens ungdom, barnefamilier, pensjonister og vanlige arbeidstakere har fått småpenger, får de aller rikeste store pengegaver. Regjeringen bidrar nok en gang til økte forskjeller. Vi vet at kutt i formueskatten ikke har noen effekt på investeringsviljen, men likevel fortsetter Høyre og Frp å kutte i den, sier Hussaini.

I tillegg økes bruken av oljepenger kraftig, noe som bidrar til å svekke det fremtidige handlingsrommet.

– Finansminister Siv Jensen har nå lagt frem tre statsbudsjett som øker oljepengebruken mer enn den rødgrønne regjeringen gjorde på åtte år. Dette er kortsiktig tenkning fra regjeringen, og det er de fremtidige generasjoner som må betale for dette i årene som kommer, sier AUF-lederen.

Dyrere kultur- og kollektivtilbud

Når det i tillegg foreslås å øke momsen på en rekke kulturtilbud, idrettsarrangementer og kollektivtransport fremstår det enda tydeligere at dette i sum er et lite ungdomsvennlig budsjett.

– Det at man skal måtte betale mer for å få tilgang til kulturarrangementer og å komme seg til og fra disse er totalt uakseptabelt. Vi ønsker heller å gjøre disse tilbudene mer tilgjengelig for både barn, ungdom og voksne, sier Hussaini.

Klima

Regjeringen legger også frem et klimafiendtlig budsjett – blant annet gjennom kutt til jernbane, mer til vei, kutt i skogvernet og ved å oppjustere forventningene for klimagassutslippene med 1 million tonn CO2.

– Det er en trist dag for klimaet når regjeringen avlyser klimamålene for 2020, sier Hussaini.

 

Bli medlem i AUF