Nå må regjeringen protestere!

I går kom nyheten om at Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, ikke kommer til å fornye mandatet til den norskledede TIPH-styrken, som har vært i Hebron i 22 år. Den ubevæpnede styrken er der for å ivareta den palestinske befolkningens rettigheter.

 

Leder i AUF, Ina Libak, reagerer sterkt på utviklingen:

– Det er urovekkende at Israel nå fjerner det internasjonale nærværet i Hebron. Det er nærliggende å tro at denne avgjørelsen har en sammenheng med det faktum at TIPH i desember i fjor publiserte en rapport som beskriver flere brudd på folkeretten begått av Israel. Det er forståelig at det er ubehagelig for Israel å være okkupant og bli avslørt i folkerettsbrudd, men her må Norge på banen og virkelig protestere.

Observatørstyrken har vært en trygghet for palestinerne i en ellers håpløs situasjon. Blant annet har TIPH-observatørene fulgt skolebarn gjennom områder hvor de opplever å bli sjikanert av israelske bosettere.

– En observatørstyrke vil ikke løse den strukturelle urettferdigheten i Israel og Palestina, der en er okkupant og den andre okkupert, men observatørene har vært en slags sikkerhet for palestinerne som har tilrettelagt for at de kan bevege seg fritt rundt i eget land. Om dette nå opphører er AUF virkelig bekymret for at spenningene vil øke, og at krenkelsen av palestinernes rettigheter vil øke i omfang.

TIPH-styrken har vært ment å være midlertidig, til man finner en løsning på konflikten. I Israel/Palestina-konflikten ser man imidlertid ut til å være fjernere en løsning enn noensinne. Libak avslutter:

– AUF har notert seg at den nye regjeringsplattformen har gitt Israel en særstatus. De om det. Vi håper likevel regjeringen kan være enig med oss i at menneskerettighetene til palestinerne må ivaretas på lik linje med alle andre, og at det må arbeides aktivt for at palestinerne i Hebron får et verdig liv.

Bli medlem i AUF