Krever bedre skolehelsetjeneste!

Edi Kudra (til høyre) sammen med partikamerater og ordførerkandidat Mette Gundersen

 

 

 

 

 

 

(f.v.) Fares Ali, ordførerkandidat i Kristiansand Mette Gundersen og Edi Kudra.

 

Det er flere kjente problemer i den norske skolehelsetjenesten. Én av dem er mangelen på helsepersonell. På barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet sliter skolehelsetjenesten med å få endene til å møtes.

Ifølge en undersøkelse VG gjorde i 2014, er det 655 barneskoleelever per helsesøster i Kristiansand kommune. Det samme antallet gjelder for ungdomsskoleelever. På videregående skole er det 956 elever per helsesøster. På Lyngdal ungdomsskole, er det bare én helsesøster som har ansvar for over 300 elever. Ut fra disse tallene, kan vi bekrefte at forholdet mellom elever og skolehelsetjenesten i Norge ikke er proporsjonelt.

For omtrent et halvt år siden, prøvde jeg å oppsøke helsesøsteren min, fordi jeg hadde medisinske spørsmål jeg var urolig over. Da jeg kom til kontoret, ble jeg møtt med en lukket dør. På døra var det en lapp, som informerte om når helsesøsteren var inne og når hun ikke var det. I dette tilfellet var hun ikke der. Uten andre alternativer, ba jeg om gyldig fravær for å gå på legesenteret i skoletida. Etter lang venting og en kort undersøkelse, fikk jeg endelig vite at plagen min var ufarlig og at jeg kunne returnere til skolen. Omtrent en tredjedel av dagen ble brukt opp og min uro var unødvendig. Jeg er heldig som kan gå på en skole så nærme til en helsetjeneste, men hadde helsepersonellet vært til stede på skolen da jeg trengte hjelp, hadde det kanskje tatt ca. 5 minutter, ikke 90.

Jeg mener at det er altfor mange kommuner i Norge som sliter med mangel på helsepersonell i skolene sine. I tillegg til dette, er de som jobber i skolehelsetjenesten, altfor lite tilgjengelige. Dette burde ikke være akseptabelt. Det burde være flere helsearbeidere på skoler med høye antall elever. Og arbeidstiden burde utvides, slik at de kan være disponible hver skoledag, hele dagen. Siden elevene ikke kan velge ut hvilke dager de vil trenge medisinsk hjelp, må det være noen til å hjelpe der og da. Spesielt i ungdomstiden er dette viktig, og et yrke innenfor skolehelsetjenesten burde derfor settes mer pris på. Jobben som helsesøster blir ofte sett ned på, noe jeg mener er helt feil. De som er villige til å hjelpe barn og unge når de trenger det mest, i en ekstremt hektisk og problemfylt hverdag, burde ikke bli sett på som ”andregrads-sykepleiere”. De er nemlig hverdagshelter.

Vest-Agder Arbeiderparti går i år til valg på å innføre helseteam i den videregående skolen, for aller første gang i Vest-Agder. Et helseteam består av skolepsykologer, sosionomer og annet helsefaglig personell. Dette er et viktig skritt på veien til en bedre skolehelsetjeneste. En vei vi burde følge. Slik vil partiet styrke og forbedre elevenes tilbud. Dette skal bidra i å skape en trygg skolehverdag som elevene fortjener.

Skrevet av Edi Kudra, styremedlem i Farsund og Lyngdal AUF

Bli medlem i AUF