Årsmøtepapirer 2017

AUF i Troms skal i 2017 avholde sitt første papirløse årsmøte. Det betyr at alle som deltar må ha nettbrett eller PC tilgjengelig for å kunne lese sakspapirene.
Det vil likevel være mulig å få papirene i utskrevet form hvis man gir beskjed om dette innen fredag 10.02 kl. 21.00.

På denne siden vil vi legge ut alle dokumenter som skal behandles. Alt er ikke klart enda, men vil legges ut her så fort dokumentene er ferdige.

Redaksjonskomiteens innstilling for politisk program

Kjøreplan for årsmøte i AUF i Troms 2017

Nordområdemanifest endringer fra redaksjons komiteen

Politiske forslag

Kontrollkomiteens beretning for 2016

Nordområdemanifest 2017

Budsjett 2017

Politisk program AUF i Troms 2017

Årsberetning 2016

Organisasjonsplan2017.docx

Organisatoriske mål

Valgkomiteens-innstilling

Beretning SMIL-områdene

Regnskap 2016

Årsmøteinnkalling 2017

Forretningsorden

Årsmøtefunksjonærer

Samarbeidsavtale LO AUF

Årshjul lokallag

Innkomne forslag

Revisors beretning 2016

Bli medlem i AUF