Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) er Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon.

Forum: Nyheter

- AP må snu

AUF mener AP må snu.

AUF-leder Eskil Pedersen mener dagens LO-vedtak viser at det ikke er for sent å snu i saken om vikarbyrådirektivet.

– Det er gledelig at LO i dag har gjort et tydelig vedtak om at regjeringen bør benytte seg av reservasjonsretten mot direktivet. Dette et tydelig krav fra fagbevegelsen om at regjeringen må benytte reservasjonsretten, sier Pedersen.

Direktivet har som formål å alminneliggjøre bruken av bemannings- og vikarbyråer i arbeidslivet. Det er AUF imot.

- Vi er bekymret for at lov- og tariffestede rettigheter vil kunne trues hvis vikarbyrådirektivet innføres. Det er umulig å gi en garanti mot at arbeidsmiljøloven blir svekket. Den sjansen vil ikke AUF ta, sier Pedersen

AUF mener Arbeiderpartiet nå må høre på Sv, Sp, AUF og fagbevegelsen.

-Etter regjeringsskiftet i 2005 var noe av det første den nye rødgrønne regjeringen gjorde å reversere Bondevik II-regjeringens endringer i Arbeidsmiljøloven, blant annet deres åpning for mer bruk av midlertidige ansettelser. Retten til fast jobb, og ikke minst at det å være fast ansatt skal være hovedregelen i arbeidslivet, er og har vært en av fanesakene til fagbevegelsen og Arbeiderpartiet. Vi kan ikke endre på dette nå,avslutter Pedersen.

Vist 807 ganger. Følges av 1 person.
 

Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF)

Følges av 27 medlemmer.

Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) er Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon. Vår visjon er at enkeltmennesker sammen skal skape et fritt og rettferdig samfunn, der økologi settes foran økonomi og menneskelige verdier foran materiell velstand. Mer om sonen

Denne sonen er lukket for nye medlemmer.